גל"צ, בוקר טוב ישראל, ריאיון בנוגע לערעור שהוגש בסכסוך ירושה בנוגע לבעלות על מסמכים של פרנץ קפקא