"עובדות שנויות במחלוקת" עיוני משפט כד (2000) 131

מאמר העוסק באופן הצגת העובדות בפסקי דין ובאמצעי השכנוע הנדרשים לשם שכנוע בעובדות. המאמר מראה שכאשר ערכאת ערעור מקבלת ערעור על פסק דין של ערכאה נמוכה, לעיתים הדבר נעשה משום שהתיאור העובדתי של המקרה משתנה בין שתי הערכאות.המאמר זכה לשבחים ואוזכר גם בפסיקת בית המשפט העליון.

iyunei-mishpat-24-1-131