"גילוי מסמכים כזירת הקרב המרכזית בהליכי תובענה נגזרת" (2018)

כתב העת האקדמי "קרית המשפט" (כרך י"א); מאמר המראה כי בתחום התביעה הנגזרת זירת הקרב המרכזית עברה מהליך הבקשה לאישור תביעה נגזרת אל הליך גילוי המסמכים המקדים אותה.

 

מאמר-גילוי-מסמכים-31.12.2017