"המשפט והזמן"

קורס אותו יצרה ד"ר ארידור בר אילן על יסוד עבודת הדוקטור שלה, ואשר ניתן בפקלוטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (2006 – 2009).