השתלמות מקוונת להכשרת דירקטורים בריכוז ד"ר יעל ארידור בר אילן, ד"ר יהודית קורן ואהרן מיכאלי