תחומי התמחות

ליטיגציה תאגידית

המשרד מתמחה בסכסוכים הנוגעים לתאגיד, לרבות סכסוכים בין בעלי מניות, תביעות להסרת קיפוח המיעוט, ייעוץ לנושאי משרה ועוד. המשרד מייצג בכל קשת ההליכים הייחודים הקשורים בתאגיד, ובכלל זה בהגנה מפני בקשות לאישור תביעות נגזרות, ובהגנה על נושאי משרה בתביעות בשל הפרת חובת זהירות או אמונים כלפי החברה. המשרד ייצג לאחרונה בערעור לבית המשפט העליון במסגרת סכסוך להסרת קיפוח המיעוט בחברה ציבורית וכן בהגנה מפני בקשות לאישור תביעות נגזרות.

הייצוג בליטיגציה תאגידית מצריך שילוב בין ידע משפטי מקיף על התנהלות תאגידית תקינה לבין ניסיון בייצוג בסכסוכים מסחריים מורכבים. עו"ד ד"ר ארידור בר-אילן משלבת בעבודתה הן ניסיון פרקטי והן ידע אקדמי ומחקרי, בין היתר, בהוראת הקורס "ליטיגציה תאגידית" במשך שנים באוניברסיטת תל-אביב. עו״ד ד"ר ארידור בר-אילן פרסמה מאמר אקדמי "גילוי מסמכים כזירת הקרב המרכזית בהליכי תובענה נגזרת" העוסק בפערי האינפורמציה הייחודיים בליטיגציה התאגידית. מאמר זה אוזכר על ידי כבוד שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף לאחרונה בת"א 47302-05-16 בטר פלייס ישראל (ח.ת.) 2009 בע"מ (בפירוק) נ' שי אגסי ואח'  (פורסם בנבו, 12.9.2018) בסעיף 89.

ליטיגציה מסחרית

המשרד מתמחה בייצוג בתחום המשפט המסחרי, לרבות בסכסוכים בין חברות, שותפויות, וכן בסכסוכים בנושאי השקעות, חוזים, הסכמי השקעה, הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע, לשון הרע, עסקאות תיווך, הסכמי הפצה ועוד.

ייצוג מיטיבי בתחום המסחרי דורש הבנה עסקית, ניסיון בניהול משברים ויכולת תכנון אסטרטגית. זאת ועוד, ייצוג בתחום המסחרי דורש ניסיון רב תחומי במגוון רחב של נושאים, ובכלל זה בדיני חוזים, בדיני השליחות, בדיני עשיית עושר ולא במשפט ועוד.  

לצוות המשרד ניסיון רב בייצוג במגוון רחב של סכסוכים עסקיים ומסחריים המערבים אנשים פרטיים או גופים עסקיים ומוסדות ציבוריים. המשרד ייצג גוף ציבורי בסכסוך בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, חברות טכנולוגיה בסכסוכים מסחריים, אנשים פרטיים בסכסוכים חוזיים, אישי ציבור בנוגע להגנת הפרטיות ולשון הרע ועוד.

תובענות ייצוגיות

המשרד מתמחה בייצוג בהגנה מפני בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בתחומים מסחריים מגוונים, והצליח להביא להסתלקויות מבקשות לאישור שהוגשו כנגד לקוחותיו. המשרד מייצג בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בסוגיות מסחריות, בתחום הבנקאות, בתחום ההנגשה ובתחום התקשורת.

תחום התובענות הייצוגיות הוא תחום שעובר תמורות רבות, וצוות המשרד מעודכן ובקיא בהתפתחויות החדשות, ומיישם חשיבה יצירתית ורחבת היקף כדי להביא לדחייה של הבקשות לאישור של לקוחותיו ולסילוקן עוד קודם לכן.

ערעורים

המשרד מתמחה בייצוג בשלב הערעור, ומשכיל ליישם חשיבה אסטרטגית ויצירתית לשם קידום הצגת שאלות תקדימיות והצגת העניין בבית המשפט העליון באופן סדור, תמציתי וחד. ד"ר ארידור בר-אילן ייצגה בהצלחה בערעורים מורכבים לבית המשפט העליון בתחומי הליטיגציה התאגידית והמסחרית, ובמסגרת זו היא משלבת הן את ניסיונה הפרקטי והן מידיעותיה האקדמיות.

מאמרה של ד"ר ארידור בר-אילן, "עובדות שנויות במחלוקת" בכל הנוגע להתערבות בית המשפט העליון בקביעות עובדתיות של בתי המשפט המחוזיים אוזכר בפסיקת בית-המשפט העליון ובית-המשפט המחוזי

סכסוכים בינלאומיים

המשרד מייצג הן לקוחות בינלאומיים בסכסוכים בישראל והן לקוחות ישראלים בסכסוכים בינלאומיים וזאת בתחומים מסחריים מגוונים, לרבות בתחום הטכנולוגיה. לעו"ד ד"ר ארידור בר-אילן ניסיון בייצוג בתיקים הנוגעים לאכיפת פסקי חוץ בישראל ולהמצאה של כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט ובבוררויות בינלאומיות לרבות במסגרת ה- ICC.

צוות המשרד מנוסה בייצוג מול גורמים בינלאומיים, בעל קשרים עם עורכי דין מחוץ לישראל, ובעל ניסיון בטיפול בהיבטים המורכבים של ייצוג בסכסוכים בינלאומיים, לרבות העדה באמצעות וידאו, הליכי גילוי מסמכים בינלאומיים ועוד. עו"ד ד"ר ארידור בר-אילן למדה בארה"ב באוניברסיטת הארוורד היוקרתית וגם עבדה במשרד עורכי דין אמריקאיים בארה"ב. בנוסף, עורכי הדין במשרד למדו בארה"ב או התנסו בטיפול בהליכים בהן מעורבות חברות בינלאומיות. יכולות אלה של צוות המשרד מקנות לו יתרון רב בייצוג מוצלח בסכסוכים בתחום זה.

רגולציה וייעוץ

המשרד מתמחה בייצוג ובליווי לקוחותיו מול גורמים רגולטורים, ובכלל זה מול משרדי הממשלה ומבקר המדינה, וכן בייעוץ בנושאי רגולציה שונים. המשרד מייצג ומלווה באופן שוטף גופים ציבוריים ומוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף המשרד מספק שירותי ייעוץ משפטי שוטף הן ללקוחותיו הישראליים והן ללקוחותיו הבינלאומיים, וזאת בהתאם לצרכי הלקוח ולסוגיות המשפטיות שמתעוררות במסגרת פעילותו השוטפת. 

בוררויות וגישורים

המשרד מייצג את לקוחותיו גם במסגרת בוררויות וגישורים. המשרד מייצג לקוחות גם בהליכי גישור שנועדו למנוע את התפתחותו של הליך משפטי בבית המשפט. בנוסף על ייצוג לקוחותיו במסגרת בוררויות וגישורים, עו"ד ד"ר ארידור בר-אילן משמשת כבוררת ומגשרת בתיקים שונים, ונבחרה להימנות עם קבוצת הבוררים והמגשרים האיכותית של המוסד לבוררות עסקית.