הכנס של לשכת עורכי הדין 2021 – פאנל על האחריות החברתית של תאגידים