הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין 2019 – מושב בנושא "החברה הציבורית – עצמאית?"