The life of the law has not been logic:

it has been experience

-Oliver Wendell Holmes Jr-

בוטיק ליטיגציה ייחודי המתמקד בייעוץ ובייצוג לקוחותיו בתחום הליטיגציה המסחרית והתאגידית.  המשרד הוקם בסוף שנת 2016 וכבר מזה מספר שנים ברציפות מדורג בין המשרדים הבולטים בישראל בתחום "ליטיגציה מסחרית" בדירוג הנישות היוקרתי של D&B.

כל לקוחות המשרד זוכים לייצוגה של עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, המלווה כל שלב משלבי ההליך באופן אישי, והפועלת בנחישות, ביחד עם צוות המשרד, למציאת פתרון יצירתי המותאם לאתגרים בפניהם ניצב הלקוח.

ליטיגציה תאגידית

ייצוג וייעוץ בסכסוכים הנוגעים לתאגיד, לרבות סכסוכים בין בעלי מניות, תביעות להסרת קיפוח המיעוט ותביעות נגזרות. הייצוג בליטיגציה תאגידית מצריך שילוב בין ידע משפטי מקיף על התנהלות תאגידית תקינה לניסיון בטיפול בסכסוכים מסחריים מורכבים. המשרד משכיל לשלב…

ליטיגציה מסחרית

ייצוג וייעוץ בסכסוכים בתחום המסחרי, לרבות בסכסוכים בין חברות, שותפויות, השקעות, חוזים, הסכמי השקעה, הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע, לשון הרע, הסכמי הפצה. ייצוג מיטבי בתחום המסחרי דורש הבנה עסקית, ניסיון בניהול משברים ויכולת תכנון אסטרטגית. במשרד…

ליטיגציה מסחרית

ייצוג וייעוץ בסכסוכים בתחום המסחרי, לרבות בסכסוכים בין חברות, שותפויות, השקעות, חוזים, הסכמי השקעה, הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע, לשון הרע, הסכמי הפצה. ייצוג מיטבי בתחום המסחרי דורש הבנה עסקית, ניסיון בניהול משברים ויכולת תכנון אסטרטגית. במשרד…

סכסוכים בינלאומיים

המשרד מייצג הן לקוחות בינלאומיים בסכסוכים בישראל והן לקוחות ישראלים בסכסוכים להם היבטים בינלאומיים, לרבות בתיקים הנוגעים לאכיפת פסקי חוץ בישראל ולהמצאה של כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט ובבוררויות בינלאומיות לרבות במסגרת – ICC. התחום הבינלאומי דורש הכרה של הדין הבינלאומי הפרטי, יכולת למידה של הדין הזר הרלבנטי, כמו גם היכרות עם עורכי דין ממדינות שונות בעולם וניסיון בהכנת עדים מחוץ לישראל…

ערעורים

המשרד מתמחה בייצוג בשלב הערעור, המצריך חשיבה אסטרטגית ויצירתית לשם קידום הצגת שאלות תקדימיות. ד"ר יעל ארידור בר-אילן ייצגה בהצלחה בערעורים מורכבים לבית המשפט העליון בתחומי הליטיגציה התאגידית והמסחרית …

ערעורים

המשרד מתמחה בייצוג בשלב הערעור, המצריך חשיבה אסטרטגית ויצירתית לשם קידום הצגת שאלות תקדימיות. ד"ר יעל ארידור בר-אילן ייצגה בהצלחה בערעורים מורכבים לבית המשפט העליון בתחומי הליטיגציה התאגידית והמסחרית …

הטיפול בכל עניין מושתת על ערכי מצוינות, יצירתיות ויושרה ועל שילוב ייחודי בין ניסיון משפטי לתפישה רוחבית של עולם המשפט.

עו״ד ד"ר ארידור בר-אילן בעלת ניסיון רב שנים בהופעה בפני כל הערכאות השיפוטיות בסכסוכים אזרחיים מורכבים וכן בייעוץ ללקוחותיה טרם הגעת העניין להליך משפטי (וככל הנדרש כדי למנוע הליך כזה). לצד זה, עו״ד ד"ר ארידור בר-אילן בעלת ידע אקדמי רב תחומי שנצבר במהלך שנות לימודיה באוניברסיטת Harvard ובמסגרת הוראתה כמרצה באוניברסיטת תל-אביב.

שילוב זה הוא המאפשר לעו״ד ד"ר ארידור בר-אילן פרספקטיבה משפטית ייחודית להשגת מטרות הלקוח באופן מיטבי.